Descriere Ecaterina Grecu

      Grecu Ecaterina – educatoare, responsabil proiecte educaționale

 

Sunt absolventă a Liceului Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea, profil educatoare, în anul 1976 și am ales aceasta profesie datorită dascălilor deosebiți care mi-au îndrumat primii pași – educatoarei d-na Irina, învățătoarei Lepădatu Cornelia și dirigintei mele – profesoara de limba română, Ana Florica de la Școala din Săcuieni.

Educându-i pe copii, cultivându-le nevoia de educație, îi învăț să trăiască frumos, să cunoască, să descopere, să înțeleagă, să respecte societatea în care se va încadra viitorul om matur. Pentru realizarea acestui obiectiv, în cadrul activităților desfășurate încerc să formez copiilor, treptat,  un sistem armonios de reprezentări, criterii, gusturi, concepții. Progresele realizate  sunt măsurate de variatele programe desfășurate, de mjloacele moderne folosite,  utilizând  procedee, tehnici noi, alternative educaționale  alături de cele tradiționale.

Între mine și copii există o relație de tip democratic care implică în esență respectul reciproc, încercând să fiu un colaborator, o prietenă, un îndrumător competent. Încerc să-i învăț pe copii nu numai prin ceea ce spun, prin ceea ce stiu  ci, în primul rând  prin ceea ce fac  profesional și uman. În cadrul temelor abordate am alocat timpul necesar, în funcție de interesul și capacitatea de învățare a copiilor.

Crearea competențelor necesită cadre didactice competente, de aceea, primordial pentru mine este sa fiu la curent cu tot ce apare nou în domeniu, o formare continuă. Am participat la cursuri, am studiat și, astfel am aflat mai multe despre alternativele educaționale, “FREINET”, “WALDORF”,”MONTESSORI”, “STEP BY STEP”. Particip la simpozioane, sesiuni de comunicări stiintifice pe teme educaționale, la experimente știintifice  cu grupa de copii, la concursuri de creatie, etc.

Sunt implicată în programe educaționale, locale, naționale și internaționale, la final întocmind rapoarte de evaluare a activităților copiilor, progreselor realizate, importanței și necesității lor în dezvoltarea  armonioasă a copiilor și pregătirea pentru viață. Pentru rezultatele obținute de copii și de mine, am primit Certificatul European de Calitate pentru  mai multe proiecte pe diverse teme (voluntariat, educație rutieră, poveștile fratilor Grimm, educație ecologică etc.) colaborând cu grădinițe  și școli din Franța, Italia, Turcia, Polonia, Croația, Anglia, Bulgaria, Slovenia etc., pe platforma etwinning.net – parteneriate școlare în Europa și am obținut în 2011 Certificatul de mentor.

Sunt un cadru didactic care printr-o muncă consecventă și conștiinciozitate, prin disponibilitate și operativitate în realizarea sarcinilor, inițiative și creativitate, asumarea răspunderii, receptivitate la nou, printr-o educație permanentă, încerc să ofer copiilor mediul sănătos de instruire și educare. În toți anii de activitate visul meu a fost ridicarea prestigiului profesiunii de educatoare la rang de ARTĂ. Pasiunea pentru munca mea, mă ajută să găsesc mereu soluții, încerc să aduc inovații și sunt mereu în slujba copiilor. Aici aș adăuga un citat din Nicolae Iorga “…oamenii sunt ceea ce au învățat. Și oamenii învață aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci și să intre în relații cu alții, dar de apreciat nu îi apreciem după cele ce au învățat, ci după faptele lor.”

Închei cu cuvintele lui G. Melinescu “nu voi îmbătrâni niciodată pentru că în fiecare zi țin de mână un copil ”și cu “vibranta pledoarie pentru învățătură și educație “a lui Victor Hugo din “Cele patru vânturi ale spiritului…”: “Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm.”