Fără categorie

Regulamentul Intern al GPN-PP „Joyful Learning” Oradea

  • 0 comments

RI GPN-PP Joyful Learning

Read more

Regulamentul de Organizare si Functionare al GPN-PP „Joyful Learning” Oradea

  • 0 comments

ROF GPN-PP Joyful Learning

Read more

Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante

  • 0 comments

Anunț organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante  pentru anul școlar 2021-2022   1. Număr si niveluri de posturi scoase si denumirea postului: 5 posturi, nivel preșcolar, profesor învățământ preșcolar – secția română. 2. Documentele solicitate candidatilor pentru întocmirea dosarului de concurs:         1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia

Read more